Western Provincial Won the 4th palace

WhatsAppImage2023-10-19at122026.jpeg

                   විද්‍යාලයට ඇතුළුවීම

 

 • සෑම ශිෂ්‍ය ශිෂාවක්ම ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත රැගෙන ආ යුතුය .
 •  එසේ නොකළහොත් විද්‍යාලයට ඇතුළු  වීමට ඉඩ නොලැබේ. 
 •  සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයාවන්ට දිනපතා පාසලට පැමිණිය යුතු අතර පෙ.ව 7.20 වන විට පන්ති කාමරවලට පැමිණීම අපේක්ෂා කරනු   ලැබේ.
 • පාසල  ආරම්භ කිරීමට පෙර පන්ති කාමරය හා අවට පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු නිම කළ යුතුය.
 •  ප්‍රමාද වී පැමිණීම ප්‍රධාන දොරටු අසල දී හෝ පන්න්ති කාමරයේ දී අංශක ප්‍රධානීන් විසින් හෝ පන්තිභාර ගුරුභවතුන් විසින් සටහන් කරනු ඇත.
 •  එම සටහන් මවුපියන් හෝ භාරකරුවන් දුටු බවට අනුමැතිය තිබිය යුතු අතර සටහන් පහක් ඉක්ම වන අවස්ථාවලදී විශේෂ දැනුම්දීමක් කරනු ඇත දීමක් කරනු ඇත.
 •  සෑම ශිෂ්‍යයෙක් ම වර්ෂයකට 80% වඩා විද්‍යාලයට පැමිණීම වාර්තා කර තිබිය යුතු අතර සෑම පැමිණීමක්ම පිළිගත් යුතු හේතු සාධක මත බව තහවුරු කළ යුතු අතර අත්‍යවශ්‍ය වුවහොත් වෛද්‍ය සහතික වලින් සනාථ කළ යුතුය .
 •  නොපැමිණීමක් පිළිම පිළිගත යුතු හේතු සාධක මත බව තහවුරු කළ යුතු අතර අත්‍යවශ්‍ය වුවහොත් වෛද්‍ය සහතික වලින් සනාථ කළ යුතුය.
 •  අ.පො.ස උසස් පෙළ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ජාතික මට්ටමේ විභාගයකට පෙනී     සිටීමේ ප්‍රවේශපත් ලබා ගන්නා තෙක් දිනපතා විද්‍යාලයට පැමිණීම හා අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරත විය යුතුය.
 •  පාසල් කාලය තුළ පාසලට නොපැමිණීම උදේ වරුවේ ටියුෂන් පන්ති වලට යාමෙන් විද්‍යාලයේ සහ අනෙක් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන   කටයුතු අඩපණ කිරීමට කටයුතු නොකළ යුතුය.
 •  මෙවැනි සිසුන් විභාගවලින් අසමත් වී ඇති අතර නොයෙකුත් අපචාරවලට පෙළඹීමෙන් අනාගතය අඳුරු කරගෙන ඇති බවත් දැඩි වශයෙන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය .
 •  ඔවුන් විද්‍යාලයට කරන්න අවමානයකි පන්තියෙන් බැහැර යාම අවසර පත්‍රයක් අනුව සිදුවේ.
 •  පංති කාල සීමාව තුළදී සිය පෞද්ගලික අත්‍යවශ්‍යතාවයන් සඳහා පිටව යන සිසුවෙකු හෝ ශිෂ්‍යාවක පන්තිභාර හෝ පන්තියට        පැමිණෙන ගුරුභවතෙකු පන්ති නායක නම් කාවන්ගේ හෝ අනු දැමීමට යටත්ව කාඩ්පත් සහිතව පිරිමි සිසුන්ට එක් අවස්ථාවක්    බැවින්ද ගැහැණු ශිෂ්‍යාවන් සඳහා එක් අවස්ථාවකදී කාඩ්පත් සහිතව දෙදෙනකු බැගින් ද පළමු අයගේ පැමිණීමත් සමග බැහැරට    ගිය හැකිය.
 •  තත්ත්වය විද්‍යාලය  අවශ්‍යතාව මත බලධාරින්ගෙ අනුදැනුම සහිතව වෙනස් කරගත හැකිය.
 •  සෞන්දර්ය තාක්ෂණ විද්‍යාගාර හෝ පුස්තකාල හෝ ක්‍රීඩා සඳහා බැහැර වීමේ දී රංචු වශයෙන් ගමන් නොකර පෙළට ගමන් කළ යුතුය.

            විද්‍යාලයෙහි ගැන්වීමේ කාලය තුළ බැහැරට යාම

 •  තාවකාලික බැහැරවීමක් විද්‍යාලයේ අවශ්‍යතාවක් හෝ කිසියම් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් අවශ්‍යතාවයක් මත හෝ සිදුවන්නේ නම්         ගුරුභවතෙකු ගේ අධීක්ෂණයක් විදුහල්පතිතුමාගේ අනුමැතියක් සහිතව සිදු කළ යුතුය .
 •  බැහැර වීම කිසියම් හදිසි අසනීපයක් යටතේ විද්‍යාලයෙන් ස්ථිරව දැන ගන්නේ නම් එය ශිෂ්‍ය වාර්තා පොතේ සටහන් තබා නියමිත අවසරය පරිදි පිටවිය යුත්තේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැහැර වීමට අවස්ථාවක් දෙන්න නොලැබේ.
 •  එසේ නොමැතිව පාසල් කාල වේලාවේදී පාසලින් පැනයාම හේතු රහිතව පන්තිවලට සහභාගී වී නොසිටීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.
 •  විදුහල්පතිතුමාගේ විනය මණ්ඩලයේ නියමය සල්ලි ලබා දෙන දඬුවමක් හෝ භාරකරුවන්ගේ දැනගැනීමට අදත් සතියක් පන්ති    තහනම් කිරීම්ක් යන දඬුවම් දෙකකින් එකක් සමග චරිත සහතික සටහන් පොතේ කරනු ලබන දඬුවම් සටහන් කර ද භාජනය  වන්නේය.
 •  ගුරු භවතුන් නොමැතිව පාසල් භවතුන් නොමැතිව පාසලේ ර්‍රැදී සිටීම යථෝක්ත ක්‍රියාව සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් ක්‍රියාවක් වන අතර   ඒ තහනම් ක්‍රියාවක් නොවීමට නම් ගුරුභවතුන්ගේ අනුදැනුම හා නැවතීම සමඟ සිදු විය යුතුමයි
 • තත්ත්වය පරිබාහිරව කටයුතු කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පොදු හෝ පෞද්ගලික හෝ සිය නිවැරදිභාවය ඔප්පු කිරීමට සිදුවන අතර එය  සාර්ථක වී ගියහොත් විදුහල්පතිවරයාගේ හා විනය මණ්ඩලයේ අනුදැනුම මත සිදුවන දඬුවමක් හෝ දෙමව්පියන් දැනුවත්ව සිදුවන සතියක් පන්ති තහනම් කිරීමක් ඕන දඬුවම් දෙකක් හෝ සමඟ චරිත සහතික සටහන පොතේ දඬුවම් සටහන් ද ලැබීමට හේතු වන්නේ  ය.
 •  
 •            පන්ති මට්ටමේ වගකීම් 
 •  
 • සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට පන්ති මට්ටම් තුළදී සිදු කරන පිරිසිදු කර ගැනීම කටයුතු භෞතික සම්පත් නිසි පරිදි පරිහරණය කිරීම සමග විද්‍යාලයේ සටහන් සංඝ සමාජය විසින් සහයෝගය දැක්වීම සඳහා විභාග සඳහා පෙනී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය වගකීමක් වන්නේය.
 •  6 - 13 වසර තෙක් සියලුම සිසුන් ජාතික ගීයට සූදානම් කිරීම සඳහා පන්ති පාදය කරගත්තේ ඇගයීම් වැඩ ලක් කරන ලද ප්‍රධාන   විෂයයන් සඳහා අවශ්‍ය සෞන්දර්ය ආගමික විෂයයන් සඳහා නියමිත ඇගයීම් ගොඩ පෙනී සිටිය යුතුය .
 • ද්කණ ඇතුළත් කිරීම සඳහා ශිෂ්‍ය විනය ප්‍රදානය ප්‍රගති පැතිකඩ සහ කවි ප්‍රස්තාර සටහන් ඇතුළත් කොට සියළුම සිසුන් විසින් නඩත්තු     කළ යුතුය .
 •  එය අධීක්ෂණය සඳහා දිනපතා පාසලට ගෙන ආ යුතුයි.
 •  සියලුම විෂයයන් සඳහාවූ සංයෝගය සංනිවේදන පත්‍රවක් භාර ගෙන තම දරුවන්ගේ විශ්වය සාධනය ඇතුළත් කරුණු පිළිබඳ  සාකච්ඡා  වලට සෑම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් මවුපියන් සෑම වාර අවසානය කිරීම විද්‍යාලයට පැමිණීමත්  අත්‍යවශ්‍ය වේ .
 •  මේ  සඳහා  වෙනත් දිනයක් ඔබට නොලැබෙනු ඇත.
 •  විභාග විද්‍යාල මට්ටමේ කලාප මට්ටමින් මෙන්ම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ජාතික මට්ටමේ ද පවත්වන විභාගවලට                අනිවාර්යෙන්ම සිසුන් පෙනී සිටිය යුතු අතර විභාග ලකුණූ ඇතුළත් ප්‍රගති වාර්තාව අවසාන පන්ති භාර ආචාර්යවරයා විසින් ලබාදෙනු  ඇත .
 •  ප්‍රධාන සහ වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සවයය වාර්තාව ප්‍රදානෝත්සවය අදාල ළමුන්ගේ දෙමාපියන් සහභාගී වීම අත්‍යවශ්‍ය බව සැලකිය යුතුය. 

            විද්‍යාලයේ දේපළ වලට අලාභ හානි සිදු කිරීම

 •  විද්‍යාලයේ ඇති සියලුම දේපල රජයට අයත් හෙයින් අද ඔබ ප්‍රයෝජනයට ගන්නා සේම අනාගතයේ දී ඔබේ නංගියි ද මල්ලිද          ප්‍රයෝජනයට  ගනු ඇත.
 •  මෙකී තත්ත්ව යටතේ විද්‍යාලයේ සියලුම දේපල ඔබ විසින් සුරක්ෂිත කළ යුතු වන්නේ එසේ නොවන අවස්ථාවලදී ආවම භාණ්ඩ හෝ    සම්පත් ලෙස කරවීම හෝ අලාභ අය කර ගැනීම හෝ විදුහල්පතිතුමාගේ හා විනය මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ ද පහසුවෙන් ඉවත්  කිරීම් හෝ යන දඬුවම් වලින් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ද වනසේ ස්වභාවය අනුව වරදකරු  කිරීම සිදු වන්නේය.

               අදධ්‍යාපන චාරිකා යාම

                                                විදුහල්පතිතුමා සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක තුමාගේ අනුමැතිය ලැබුණ පසුව පමණක් වූ අධීක්ෂණයන්ට යටත්ව වර්ෂයකට එක් වරක් හෝ  අවශ්‍යතාවය මට ඊට වැඩි අවස්ථාවලදී හෝ විෂය සමගාමී  අධ්‍යාපන චාරිකා සංවිධානය කිරීම හා ඊට සහ සහභාගී වීමට ඔබට පැවරෙන වගකීමක් වන්නේය. අධ්‍යාපන චාරිකා සති අන්තයේදී හෝ පාසල් නිවාඩු දිනවල සිදු කරනු ඇත. මෙය පිටස්තර විද්‍යාලයේ පන්ති  මධ්‍යම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙන් වෙන්ව හෝ එකතුව එකම මට්ටම හෝ අධ්‍යාපන හෝ විනෝද චාරිකා යාම සංවිධානය කිරීම විද්‍යාලය විනය චක්‍ර ලේඛනය අනුව තහනම් වන්නේය. කඩ කරන්නන් හට විදුහල්පති තුමාගේ අනුදැනුම හා විනය මන්ඩලයේ නියාමය මත පැවරෙන දඬුවම් හෝ දෙමාපිය දැන් අනුදැනුම සහිතව සතියක පන්ති තහනම් කිරීමක් හෝ පාසලෙන් ඉවත් කිරීම හෝ යන දඬුවම් වලින් එකක් හෝ කීපයකට යටත් කළ හැකිය.

 

           ශිෂ්‍ය භාවයට ගැළපෙන සමාගම්වලට බැඳීමක්

                           ශිෂ්‍යාගේ මූලික කාර්යය ගැනීමත් ඉන් පරිබාහිරව සිසුන් යහමගට පොළඹවන්නා වූ යම් යම් දේශපාලන අරමුණු හා කොට උපක්‍රම ඉටු කරන්නාවූ සමිති සමාගම්වලටද සිසුන් සමඟ නොවන සමාජ ශාලාවලට ද බැඳීම ක්‍රියා කිරීම හෝ වක්‍රව සහය දැක්වීම  වැනි විනය විරෝධී ක්‍රියා කිරීම හෝ වක්‍ර සහ දැකීම සිසුවාට සපුරා තහනම් වේ. යථෝක්ත 12 .1-1 වගන්තියෙ කියන ද වරදකට හසුවී සහේතුක කරුණු ඔප්පු වූ අවස්ථාවක විද්‍යාලීය විනය ආරක්ෂා කිරීම යටතේ සති දෙකක පන්ති තහනම් කිරීම් හෝ චරිත සහතික පොතෙහි දඬුවම් වලින් එකක් හෝ දෙකක්ට යටත් වන්නේය.

 

               මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චිය හා  අපචාර ක්‍රියා

                                           පාසල් සිසුවාට මෙන්ම වැඩිහිටියන් ද මත්පැන් හා ප්‍රචාරකයන් අඳින්නේ මෙවැනි ක්‍රියා වල යාම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක හේතුව කරුණු ඇත්තේ වී වුවහොත් පහත සඳහන් දඬුවම් වලින් ඔහු හෝ ඇය තනිව හෝ පොදුවේ භාජනය වන්නේ සති දෙකක් පන්ති තහනම් කිරීම චරිත සහතික පොත දඬුවම් සටහන් තැබීම ශිෂ්‍යයා ඉදිරියේ පොදුවේ වරද පිළිගෙන එය නැවත නොකිරීමට සනාථ කිරීම හෝ විද්‍යාලය ඉවත් කර දැමීම යන දඬුවම් වලින් එකක් හෝ කිහිපයකට භාජනය වන්නේ.

 

              නවක සිසුන්  සම්බන්ධ කටයුතු 

 

                                              සෑම වසරකම නවක සිසුන් විද්‍යාලයට ඇතුළත් වනු ඇත එවැනි අය ඔබගේ සොහොයුරන් වශයෙන් පිළිගැනීම් මොන ආකාරයක හෝ ශාරීරික මානසික පීඩා ඇතිවන අය සිටින නිසා මෙයට භාජනය කිරීම හෝ අපහාසයට ලක්  කිරීම සපුරා තහනම් වන්නේ ය. එසේ නොමැතිව ක්‍රියා කරන්නන්ට විදුහල්පතිතුමාගේ කාර්‍ය මණ්ඩලය සටහන් තැබීම හෝ දෙමව්පියන් ද පන්ති තහනමක් හෝ පසු ඉවත් කිරීම හෝ ශිෂ්‍යයන් හා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දිරිය ප්‍රසිද්ධිය වරද පිළිගැනීම දඬුවමක් දෙකක් හෝ පොදුවේ හෝ තනිවම කිරීමට සිදුවී තිබේ.

 

           චරිත සහතික නීති උල්ලංඝනය  කිරීම

                                                  මට්ටම් තුනකින් සහතික නිකුත් කිරියි.

      01 . විශිශ්ට තථ්වයෙ චරිත සහතික

      02 . දෙවන තත්වයෙ චරිත සහතික

      03 . තෙවන තත්වයෙ චරිත සහතික

                                           විශිෂ්ට තත්වයෙ චරිත සහතිකයනට උරුමකම් කියන්නේ පහත සදහන් සූදුසුකම් සපුරා ඇති අයයි.

1.අ.පො.ස(උ.පෙළ) දක්වාම මෙම විදුහලෙ ඉගෙනුම ලබා තිබීම.

2.හොද හැසිරීමකින් යුක්ත වීම.

3.විදයාලයට ගෞරවය හිමිවන ජයග්‍රණයක් ලබා ගැනීම හෝ කාර්යයක නිරත වීම.

4.දෙවන තත්වයෙ චරිත සහතික වලට උරුමකම් කියන්නේ විද්‍යාලයේ ඉගෙන්නුම ලැබු කාලය පමණක් සදහන් කරන සාමන්‍ය ඒවා වේ.

 

             චරිත සහතික නිකුත් කිරිමේ පිලිවෙල

 •  ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විසින් කරනු ලබන හොද නරක කාර්යන් සටහන් පොතක් පවත්වා ගෙන යාම මගින් සිදුවේ.
 •  ශිෂ්‍ය හෝ ශිෂ්‍යාවගේ  චරිත තත්වය පිලිබදව පන්තිභාර ගුරුතුමාගේ හෝ ගුරුතුමිය විසින් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයාගෙ අනුදැනුම  ඇතිව එම සටහන්  යෙදිය යුතුය.
 •  එම වාර්ශික සටහන් චරිත සහතික නිකුත් කර ගැනීමෙදී පාදක කර ගැනේ. මෙයට අමතරව උසස් පෙළ සිසුන් විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර   ගන්නා විට චරිත සහතිකයක් ලබා ගැනීම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දෙනු  ලබන අතර එය නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කොට පන්ති භාර ගුරු භවතාටභාරදිය යුතුය . එය ළමයාගෙ පෞද්ගලික ලිපිගොනු කවරයට ඇතුළත් කරනු ලැබේ. 

 

             පාසල්   සංවර්ධන සමිතිය

 පාසල්  සංවර්ධන සමිතියේ හා මහා සභා රැස්වීම් අවශ්‍යතාව පරිදි පැවැත්වේ.  දෙමාපියන් අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගි වී සිටිය යුතුයි.

 

             පන්ති කවය

 සෑම වාර අවසාන දිනකම උදේ 9.00ට පන්ති භාර ආචාර්ය තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පන්ති කාමරයේ දී පැවැත්වේ. දෙමාපියන් දරුවා      ඉගෙනුම  ලබන පන්ති කාමරයේ දී ඊට සහභාගී විය යුතුයි.

 චරිත සහතිකය  ඉල්ලුම් කිරීමේ දී මෙම පොත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. විද්‍යාලයෙන් සංවිධානය කෙරෙන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ        අදාළ ගුරුභවතුන්ගෙන් සටහන් ලබා ගැනීම සිසුන්ගේ වගකීමයි.

මිනු/ආනන්ද මහා විද්‍යාලය

දෙවලපොල

………………………….

මව/පියා/භාරකරුගේ ආත්සන

මෙයට

විදුහල්පති

…………………………………

ශිෂය/ශිෂ්‍යාවග්ගේ අත්සන

 

              අස්වීම් සහතික අයදුම්පත්‍රය

(අස්වීම් සහතිකය අවශ්‍ය  දිනට සතියකට පෙර  මෙම ආකෘති පත්‍රය පුරවා මෙම පොත ද සමග කාර්යාලයට භාරදිය යුතුය )

1.ශිෂ්‍යාවගේ නම :- .....................................................

2.දැනට ඉගෙන ගන්නා / අන්තිමෙට ඉගෙන ගත් වසර :- .....................................................

3.ඇතුළත් වීමේ අංකය :- .....................................................

4.අස් වීමට හේතුව :- .....................................................

5.අස් වීම කරගන්නාගේ නම :- .....................................................

6.අඳුම්කරු මව පියා භාරකරු ද යන වග :- .....................................................

7.ලිපිනය :- .....................................................

8.අත්සන :- .....................................................

9.ශිෂ්‍යයාගේ අත්සන :- .....................................................

 10.දිනය :- .....................................................

 

                අස්වීම් සහතික අයදුම් පත්‍රය

           ශ්‍රේණි භාර ගුරු  මහත්මියගේ නිර්දේශය

 1.පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු ගෙවා ඇත/ නැත

 2.පාසල්  සංවර්ධන සමිති ගාස්තු ගෙවා ඇත/ නැත

 3.පන්ති පොත් භාර දී ඇත/ නැත

 4.හැසිරීම හා පැවැත්ම සතුටුදායකය /අසතුටුදායකය

           පුස්තකාල පුස්තකාලාධිපතිගේ නිර්දේශය

1. පුස්තකාලයට පොත් භාර දී ඇත/ නැත

2. අස්වීමේ  සහතිකය නිකුත් කිරීම නිර්දේශ කරමි /නොකරමි

    පුස්තකාලාධිපති

    විදුහල්පති