Western Provincial Won the 4th palace

ආනන්දීය වේදිකාවන් හැඩකරන පාසල් නර්තන කණ්ඩායම ගුරුතුමියන් සමග

 

 

පළාත් නර්තන තරග සදහා සහභාගී වී ජයග්‍රහනය කල පාසල් නර්තන කණ්ඩායම......

 

ආසසස