Western Provincial Won the 4th palace

ආනන්දීයේ වේදිකාවන් හැඩකරන නාට්‍ය අංශයේ දරුවන් හා ගුරු මණ්ඩලය........

 

න්‍යාටය අංශයේ දරු දැරියන් සමග අංශ භාර ආචාර්ය තුමා