WhatsAppImage2023-10-19at122026.jpeg
WhatsAppImage2023-10-19at122027.jpeg
WhatsAppImage2023-10-19at1220271.jpeg
374737533_312950764618743_3690926635474378029_n.jpg
previous arrow
next arrow

අපේ පාසල වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු !

බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සුන්දර නා සෙවනක පිහිටි අප පාසල නැණ ගුණ සපිරි පුරවැසියන් සිය දහස් ගණනක් රට දැයට තිළිණ කළ කීර්තිමත් විදුහල් මාතාවකි.විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන කටයුතු 6-13 ද්විතියික අංශ යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. අද්‍යාපන ජයග්‍රහනයන්ට අමතරව විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් නිසාද ආනන්දයීය නාමය මිනුවන්ගොඩ කලාපයේ පමනක් නොව ශ්‍රී ලංකා ධරණිතලයේම බැබලෙමින් පවතී

සපිරි විදු බිමක් සුපිරි දරු කැලක්

දැක්ම

සහ

මෙහෙවර

අනාගත අභියෝග ජයගන්නට නැණ නුවණ ඇති සර ධර්ම සුරකින පුර්ණ පෞර්ෂයකින් හෙබි දිරිමත් දරු පිරිසක් දැයට දායාද කිරිම

දැක්ම

සහ

මෙහෙවර

සපිරි විදු බිමක් සුපිරි දරු කැලක්

අනාගත අභියෝග ජයගන්නට නැණ නුවණ ඇති සර ධර්ම සුරකින පුර්ණ පෞර්ෂයකින් හෙබි දිරිමත් දරු පිරිසක් දැයට දායාද කිරිම

Western Provincial Won the 4th palace

සිසුන්

ගුරුවරුන්

සේවා කාලය - වසර

පන්ති කාමර

ආනන්ද මහා විද්‍යාලය (ජාතික පාසල) දෙවලපොල