Western Provincial Won the 4th palace

WhatsAppImage2023-10-19at122026.jpeg

2017_2024

ආර්.කේ.කිරිඇල්ල මයා

2017/01/16 වන දින විදුහල්පති තනතුර සදහා මෙතුමා අප පාසලට පැමිණියේ ය . මෙතුමා අප පාසල අද පවත්නා තත්වයට පත් කිරිමට ඇප කැප වී වැඩ කටයුතු කලේ ය.මෙතුමාගේ කාලයේ දී අප පාසල ජාතික පාසලක් බවට පත් විය.මෙතුම අප පාසලේ වසර 7ක පමණ කාලයක් සේවය කලේ ය.

2015_2017

වයි.පී.ජයකොඩි අප්පුහාමි මයා

2015/02/16 වන දින විදුහල්පති තනතුර සදහා මෙතුමා අප පාසලට පැමිණියේ ය . මෙතුමාගේ කාලයෙදී අප පාසල උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාව සහිත පාසලක් ලෙස 1AB ඛාණ්ඩයට අයත් පාසලක් විය.මෙතුමා වසර 2ක කාලයක් අප පාසලේ විදුහල්පති ධූරය දෑරුවේය.

2005-2015

ආර්.කුසුමතිස්ස මයා

2005 /07/11 වන දින අප පාසලට විදුහල්පති ධුරය සදහා පැමිණි මෙතුමා මෙතුමාගේ කාලය තුල ආනන්ද විද්‍යාලය ඉසුරු පාසලක් ලෙස වෙනස් කෙරුනු අතර මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාරයද ලැබින. මෙතුමා වසර 10ක් පමණ කාලයක් අප පාසලේ විදුහල්පති ධුරයේ කටයුතු සිදු කලේ ය.