Western Provincial Won the 4th palace

WhatsAppImage2023-10-19at122026.jpeg

ඡායාරුව ගුරුභවතාගේ නම විෂය විද්‍යුත් ලිපිනය

ආර්.කේ කිරිඇල්ල මයා

විදුහල්පති

teacher@example.com

ඒම්.ඒ ලලිතා මිය

නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

teacher@example.com

බී.පී.කේ.ඩී. පතිරත්න මිය

සහකාර විදුහල්පති

teacher@example.com

පූජ්‍ය සුමනසාර හිමි

බුද්ධ ධර්මය

teacher@example.com

කේ.කේ.කේ.ආර් සදරුවන් මයා

සංයුක්ත ගණිත

ranjith123xyz@gmail.com

ඒම්.ආර්.ඒස්.පද්මිණි මිය

සිංහල

teacher@example.com

ඒ.පී.ඒස්.ඒන්.ද සිල්වා මිය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Srinee.neelaka@gmail.com

ඒස්.ඒ.ආර්.පද්මකාන්ති මිය

ඉතිහාසය

ආර්.ඒම්.කේ.කේ.රාජතේව මිය

රසායන විද්‍යාව

යූ.ඒන්.ඒම්. උඩවත්ත මිය

විද්‍යාව

madhawiudawatta@gmail.com

ඩබ්ලිව්.ඒම්.ටී.වික්‍රමසූරිය

විද්‍යාව

ජේ.ඒල්.පී.අමරසිංහ මිය

සිංහල

Priyanthi.a.123@gmail.com

කේ.පී.සී. මාලනී මිය

ඉංග්‍රීසි

chandramalanie1965@gmail.com

ඒස්.පී.කුමාරගේ මිය

රසායනික විද්‍යාව

sujeewakumarage65@gmail.com

ජේ.ඒච්.ඒ.ප්‍රියදර්ශනී මිය

සංගීතය

ඒන්.ඩී.රත්නසේකර මිය

දෙමළ

niroshatmc106@gmail.com

ඒම්.ඒ.වයි.වී.ඒ.මුතුකුඩ මෙනවිය

කෘෂිකර්මය

vidvani@gmail.com

ජේ.කේ.ඒම්.ඒස්.පෙරේරා

කතෝලික

ඒ.ඒ.ඒම්.ඩී.අමරසිංහ මිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදනය

ඒච්.ඒ.සී.හිගුරලආරච්චි මිය

ගණිතය

hinguralaarachchichandani@gmail.com

ජේ.ඒම්.ඒන්.ඩී.ආරියවංශ මියං

බුද්ධ ධර්මය

nadeekaariyawansha8@gmail.com

ඩබ්ලිව්.කේ.පී.ඒ.පෙරේරා

ගණිතය

pabaperera@gmail.com

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒන්.වික්‍රමආරච්චි මයා

විද්‍යාව

ඒච්.පී.සී.පී. සමරසිංහ මයා

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Chandanapradeep433@gmail.com

වී.පී.ලියනගේ මිය

එච්.ඩී.ඩී.දමයන්ති මිය

ඒ.එන්.ආර්.සිරිසේන මිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ඒ.ඒම්.ඒ.ඒන්.ඒස්.කරුණරත්න මෙනවිය

භූගෝලය

ඒස්.ආර්.ඒම්.ඩී.ආර්.සමරදිවාකර මිය

පුස්තකාල භාර

ඒස්.ඒ.ටී.ලක්ෂිකා මිය

ඉතිහාසය

ආර්.ඒ.ඒන්.කේ.කේ.රණවක මිය

ගිණුම්කරණය

ඒල්.ඒ.ඒන්.ඒන්.සෙනෙවිරත්න මිය

නැටුම්

nadeekasenavirathna1977@gmail.com

ඩී.සී. ධනංජය මිය

ඉංග්‍රීසි

dcchathuri@gmail.com

ඒච්.ඒස්.ප්‍රියදර්ශනී මිය

සෞඛ්‍ය

Priyadarshanis804@gmail.com

ඒච්.කේ.ඒ. චන්ද්‍රරත්න මිය

ඉංග්‍රීසි

kamanichandrarathna678@gmail.com

ඒච්.බී.ඒස්.ඒම්. හේවාබුලුවන මිය

ආර්.පී.අබේසිරිවර්දන මිය

ගණිතය

rabeysiriwardhana@gmail.com

ඒස්.ඒච්.ඩබ්ලිව්.මල්කාන්ති මිය

ඉංග්‍රිසී

vajira.malkanthi89@gmail.com

ඒ.ආර්.ද මෙල් මිය

භූගෝල විද්‍යාව

achademel@gmail.com

ඒච්.ආර්.අනෝජා හේරත් මිය

චිත්‍ර

anojaherath1444@gmail.com